Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen susiaiheinen videotervehdys

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen toimii Euroopan parlamentin eläinten hyvinvointia ajavan ryhmän (Animal Welfare Intergroup) puheenjohtajana. Ryhmä pyrkii edistämään eläinten hyvinvointia koskevaa lainsäädäntöä ja valvomaan sen toimeenpanoa. Pietikäinen on pyrkinyt parlamentissa aktiivisesti vaikuttamaan Suomen toteuttamaan susipolitiikkaan, joka tällä hetkellä ei ole linjassa EU:n luontodirektiivin kanssa.

“Sudet ovat arvokas osa suomalaista luontoa. Erittäin uhanalaisen suden pelastamiseksi tarvitsemme asiallista susitietoa, asennekasvatusta, petovahinkojen aktiivista ennaltaehkäisyä sekä tiukkaa puuttumista susien metsästykseen sekä salametsästykseen. Susi on Euroopan unionin luontodirektiivin uhanalaisuusluokituksen mukaisesti erittäin uhanalainen ja tiukkaa suojelua vaativa laji Suomessa. Suomen on toimittava luontodirektiivin hengen mukaisesti ja annettava sudelle tilaa elää koko maassa lajille luontaista laumaelämää.”

Videotervehdyksessään Pietikäinen ottaa kantaa sudensuojeluun ja salametsästykseen.