Luonto-Liitto vaatii vaihtoehtoja susien tappamiselle

Luonto-Liiton susiryhmä ei hyväksy kaatolupien myöntämistä susille nykytilanteessa, sillä Suomen susikanta ei ole kestävällä tasolla.

Salametsästyksen ohella valtion hyväksymä laillinen metsästys on tällä hetkellä uhka Suomen susikannalle. Maa- ja metsätalousministeriön petopolitiikka ei tue susikannan elpymistä. Vallitsevassa tilanteessa sudenkaatolupia ei tule myöntää.

Syksyn aikana on esitetty vaatimuksia, joiden mukaan poikkeuslupia suden kaatoon tulisi voida myöntää nopeammin. Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo on ilmaissut suhtautuvansa ajatukseen suopeasti. Suomen riistakeskus myönsi tällä viikolla kaksi sudentappolupaa Kainuuseen ja Pohjois-Karjalaan.

Luonto-Liiton susiryhmä painottaa, että suojauskeinojen hyödyntäminen tulisi olla ensisijainen ratkaisu petovahinkojen estämiseksi. Koti- ja tuotantoeläimet tulee aina suojata asianmukaisella tavalla, erityisesti susialueilla.

”Tuotantoeläinten ruhoja ei saa jättää pihoille ja koirat on pidettävä yöaikaan sisätiloissa. Yksinkertaisillakin keinoilla voidaan ehkäistä susien hakeutumista pihapiireihin”, sanoo Suvi Kolu Luonto-Liitosta.

Susien tai niiden jälkien havaitsemisesta asutuksen lähellä ei myöskään voi vetää suoraa johtopäätöstä, että sudet ovat uhka ihmisille, sillä usein kyse on täysin harmittomasta läpikulusta. Vaikka susi on kookas petoeläin, se tyypillisesti välttää ihmistä. Susilaumaan kohdistunut salametsästys voi johtaa siihen, että susi pyrkii pihapiirien läheisyyteen.

”Kaatolupien vaatiminen heikoin perustein ja ennen kuin muita vaihtoehtoja on edes tuotu esille kertoo välinpitämättömyydestä uhanalaista sutta kohtaan”, sanoo Luonto-Liiton susikampanjavastaava Ilkka Hiltunen.

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee susikannan hoitosuunnitelmaa ja suunnitelmaan on kirjattava toimenpiteitä, kuinka Suomen susikanta saadaan elpymään koko Suomessa – myös Lapissa. Tulevaisuudessa susi pitää saada koko Suomessa EU:n luontodirektiivin uhanalaisuusliitteeseen neljä. Tämä tarkoittaa, että susi on tiukasti suojeltu laji koko maassa.

Lisätiedot:

Ilkka Hiltunen
Susikampanjavastaava, Luonto-Liitto
P. 044 5166 227
ilkka.hiltunen(at)luontoliitto.fi / susiryhma(at)luontoliitto.fi

Suvi Kolu
Luonto-Liiton hallituksen jäsen
P. 045636 3591
suvi.kolu(at)luontoliitto.fi