Tue toimintaa

Susi on erittäin uhanalainen laji Suomessa, ja tarvitsee apuasi. Voit tehdä yksittäisen lahjoituksen tai liittyä susiryhmän tukijaksi. Susiryhmä tarjoaa myös tukituotteita, joita ostamalla rahoitat sudensuojelutoimintaa.

 

Lahjoita

Lahjoita haluamasi summa (esimerkiksi 20 euroa) Luonto-Liiton tilille lahjoituslomakkeella tai suoraan tilille:

IBAN: FI62 1574 3007 1006 37
BIC: NDEAFIHH

Viitenumero: 5015011005

Lahjoituksesi käytetään suurpetojen suojelua edistävän nuorten ympäristötoiminnan sekä lapsille ja nuorille suunnattujen tapahtumien järjestämiseen, ympäristökasvatuksen ja -koulutuksen toteuttamiseen sekä lapsille ja nuorille suunnatun tietopohjaisen materiaalin tuottamiseen.

Voit myös lähettää tiedon lahjoituksestasi osoitteeseen susiryhma@luontoliitto.fi

Kiitos susien puolesta!

Kuva: Hannu Vainiopekka

 

 

 

Rahankeräyslupa:
Keräysluvan saaja: Luonto-Liitto ry
Keräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus
Keräysluvan numero: RA/2017/703
Myöntämisajankohta: 10.7.2017
Toimeenpanoaika: 10.7.2017–30.6.2019
Toimeenpanoalue: koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta

 

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kerätyt varat käytetään lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristötoiminnan sekä kerho- ja leiritoiminnan ja kouluvierailujen toteuttamiseen: materiaalin tuottamiseen, koulutus-, leiri-, kurssi-, retkitoiminnan ja luentojen järjestämiseen sekä toiminnan koordinoinnista aiheutuviin kuluihin. Varoja käytetään myös alueellisen, vastaavan toiminnan tukemiseen. Vuonna 2017 kehitetään erityisesti alueellista toimintaa, aktivoidaan nuoria osallistumaan järjestön päätöksentekoon ja ympäristötoimintaan järjestämällä esim. ympäristövaikuttamisen kursseja ja tukemalla aktiivisesti alueellisia vapaaehtoisia.