Salakaadot seis

Suomen susikannan kokonaismäärä maaliskuussa 2019 oli 185 – 205 sutta.  Kun myös rajareviireillä elävät sudet lasketaan Suomen susikantaan, susien kokonaismääräksi saadaan 200–225 sutta. Susiyksilöiden lukumäärä on vajaa kymmenys enemmän kuin vuotta aiemmin, mutta se ei vieläkään saavuta suojelullisesti suotuisaa tasoa.

Suomessa viime vuosina toteutettu susikannan hoitosuunnitelma ei edelleenkään ole toimiva ja kannan elinvoimaisuuden varmistamiseksi aktiivinen sudensuojelutyö on äärimmäisen tärkeää.

Susi kuuluu Suomen luontoon ja ihmisen ja suden rinnakkaiselo on mahdollista. Koettuja uhkia ja turhia pelkoja voidaan poistaa ymmärtämällä suden luontaista käyttäytymistä ja siten ennaltaehkäisemällä mahdollisia konflikteja. Salametsästys ei ole ratkaisu ns. susiongelmaan.

Salakaato on aina rikos.

Kuva: Lassi Rautiainen

Salakaadotseis on Luonto-Liiton susiryhmän ylläpitämä sivusto susien ja muiden suurpetojen salametsästystä vastaan.