Sudentappolupia vastaan osoitetaan mieltä Helsingissä, Joensuussa ja Tampereella

Luonto-Liiton susiryhmä järjestää yhdessä muiden ympäristö- ja eläinjärjestöjen kanssa Eläköön sudet! -mielenosoituksen sudentappolupia ja maa- ja metsätalousministeriön susipolitiikkaa vastaan. Sudentappolupia vastaan osoitetaan mieltä Helsingissä, Joensuussa ja Tampereella

Mielenosoituksen järjestäjät eivät hyväksy sitä, että uhanalaisen suden metsästämiseen myönnetään kannanhoidollisia kaatolupia. Viime viikolla hyväksytyn susikannan hoitosuunnitelman pohjalta kannanhoidollisten poikkeuslupien enimmäismääräksi kuluvalle metsästysvuodelle on säädetty 29 yksilöä poronhoitoalueen ulkopuolella. Riistakeskus on nyt myöntänyt poikkeuslupia yhteensä 24 suden tappamiseen.

”Susia ei voi suojella niitä tappamalla. Metsästyslupakiintiöiden kasvattaminen on suora uhka uhanalaiselle susikannalle, minkä lisäksi on vaarana, että se nähdään myönnytyksenä salametsästäjille”, sanoo Luonto-Liiton susikampanjavastaava Ilkka Hiltunen.

Luonnonvarakeskuksen vastikään julkaiseman kanta-arvion mukaan susiyksilöitä on Suomessa 220–245. Tätä voi pitää positiivisena merkkinä susikannan toipumisesta kohti kestävää tasoa. Kanta on kuitenkin edelleen liian pieni ollakseen elinvoimainen. Kielteiset asenteet sutta kohtaan ovat yleisiä, mikä luo jatkuvaa epävarmuutta susikannan tulevaisuudesta.

On myös tärkeää, että susihavaintojen seurantajärjestelmään tehtävät kirjaukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä ja petohavaintoja voivat tehdä muutkin kuin metsästäjätahot. Näin voidaan säilyttää luottamus tutkimuksen laatuun etenkin silloin, kun kanta-arviot osoittavat merkittäviä muutoksia.

Viimeaikaisia kaatolupavaatimuksia on perusteltu erityisesti metsästyskoiravahingoilla. Rakentavia keinoja petokonfliktien ratkaisemiseksi on tuotu suunnitelmissa esille, mutta niiden käyttöönotto on jäänyt puolitiehen.

Mielenosoituksen järjestäjät haluavat kiinnittää huomiota myös poronhoitoalueen murheelliseen tilanteeseen. Kolmanneksen Suomesta kattavalla poronhoitoalueella ei ole lainkaan lisääntyvää susikantaa, sillä petovahinkojen perusteella myönnettävät kaatoluvat mahdollistavat susien tappamisen rajoituksetta. Tilanteen korjaaminen vaatii poronhoitoalueen etelärajan siirtämistä pohjoisemmaksi ja muutosta porotalouden käytäntöihin.

“Sudet vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen esimerkiksi säätelemällä hirvieläinten määrää ja niiden laidunnuspaikkoja, mikä edelleen vaikuttaa kasviston monipuolisuuteen. Monipuolisuudella taas on merkitystä ekosysteemien sopeutumiskyvyn kannalta ilmastonmuutoksen kaltaisissa muutoksissa”, sanoo Helsingin seudun Maan ystävien puheenjohtaja Artturi Tilanterä.

Lisätiedot:

Helsingin mielenosoitus kokoontuu 28. tammikuuta kello 14 Mannerheiminaukiolla, minkä jälkeen se siirtyy kulkueena kohti maa- ja metsätalousministeriön toimitiloja Kruununhaassa.

Mukana mielenosoitusta järjestämässä ovat Luonto-Liiton lisäksi Eläinsuojeluliitto Animalia, Oikeutta eläimille, Maan ystävät ja Vegaaniliitto. Kokoonkutsujina toimivat myös rescueyhdistykset Rekku Rescue ja Viipurin Koirat sekä Rhythms of Resistance. Samana päivänä järjestetään myös tukimielenosoitukset Joensuussa ja Tampereella. Joensuun mielenosoituksen järjestävät Oikeutta eläimille Joensuu ja Luonto-Liiton Savo-Karjalan piiri, ja Tampereen mielenosoituksen takana on Suomen Susi ry.

Helsingin tapahtuma Facebookissa: www.facebook.com/events/1537082929884589
Joensuun tapahtuma Facebookissa: www.facebook.com/events/423391827812394
Tampereen tapahtuma Facebookissa: www.facebook.com/events/605186266280722

Ilkka Hiltunen
Susikampanjavastaava, Luonto-Liitto
ilkka.hiltunen(at)luontoliitto.fi
puh. 044 516 6227

Artturi Tilanterä
Puheenjohtaja, Helsingin seudun Maan ystävät
artturi.tilantera(at)maanystavat.fi
puh. 050 411 3897

Laura Kinnunen
Oikeutta eläimille Joensuu
lara.kinnunen(at)gmail.com
puh. 040 823 4389

Carina Lintula
Suomen Susi ry (Tampere)
puh. 040 700 3511