Luonto-Liitto valitti Uudenmaan sudenpyyntiluvista

Luonto-Liiton Uudenmaan piiri jätti Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen koskien sudenpyyntiä Raaseporin ja Salon alueilla. Alueella elää yksi alle 10 suden lauma.

Luonto-Liitto valitti Uudenmaan sudenpyyntiluvista

Kuva: Kati Tuomaala

Luonto-Liiton Uudenmaan piiri on jättänyt Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen koskien sudenpyyntiä Raaseporin ja Salon alueilla. Valituksessa otetaan kantaa Suomen riistakeskuksen tekemään päätökseen, jossa metsästäjille annetaan lupa suden tappamiseen alueella elävästä susilaumasta. Raaseporin ja Salon alueelle on asettunut yksi alle 10 suden lauma. Lauma on uusi ja se ei ole vielä vakiinnuttanut asemaansa. Alueella ei ole ollut merkittäviä susien aiheuttamia vahinkoja.

Luonto-Liiton Uudenmaan piirin valituksessa vedotaan Maa ja metsätalousministeriön tuoreeseen Suomen susikannan hoitosuunnitelmaan, jonka mukaan kannanhoidolliseen metsästykseen tarkoitettuja poikkeuslupia ’voidaan myöntää rajoitetusti vain vakiintuneille susireviireille, joissa on jälkeläistuottoa’.

”Uudellamaalla on kyseessä alueen ensimmäinen susipentue yli sataan vuoteen. Tässä tapauksessa ei voida puhua vakiintuneesta susireviiristä”, sanoo Luonto-Liiton Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Petro Pynnönen.

Luonto-Liitto arvostelee myös sitä, että metsästysajankohta on määritelty susien lisääntymisajalle.
”Susien  metsästäminen niiden kiima-aikana on ristiriidassa luonnonsuojelulain kanssa, sillä laissa kielletään rauhoitettujen eläinten häiritseminen erityisesti niiden lisääntymisaikana”, huomauttaa Luonto-Liiton susiryhmän puheenjohtaja Mari Nyyssölä-Kiisla.

Luonto-Liitto korostaa, että keinoja susien aiheuttamia vahinkojen ennaltaehkäisyyn on olemassa. Esimerkiksi eläinvahinkoja voidaan estää  petoaidoilla, valvontaa lisäämällä sekä ääni-, valo- ja hajukarkottein. Susialueilla koirien käyttämistä metsästyksessä tulisi rajoittaa.

Maa- ja metsätalousministeriö on ilmoittanut sallivansa 46 suden tappamisen kuluvana talvena. Viimeisimmän Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomessa elää 220-245 sutta. Valtio antaa siis luvan hävittää jopa viidenneksen Suomen susikannasta, joka tällä hetkellä on kestävän susikannan minimitasossa. Luonto-Liiton Uudenmaan piirin lisäksi myös useat muut paikalliset luonnonsuojeluyhdistykset ovat valittaneet alueensa hallinto-oikeuksiin susien pyyntiluvista.

Luonto-Liiton lausunto susikiintiöasetuksesta:
http://www.luontoliitto.fi/susiryhma/blogi/luonto-liiton-lausunto-susikiintioasetuksesta

Lisätiedot:

Petro Pynnönen, Luonto-Liiton Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja, puh. 040 165 1907, petro.pynnonen@luontoliitto.fi

Mari Nyyssölä-Kiisla, Luonto-Liiton susiryhmän puheenjohtaja, puh. 045 126 8068, mari.nyyssola-kiisla@luontoliitto.fi

Sami Säynevirta, Luonto-Liiton järjestöpäällikkö, 040 560 7303, sami.saynevirta@luontoliitto.fi

www.luppi.fi
www.luontoliitto.fi/susiryhma