Luonto-Liitto ja Oikeutta eläimille vaativat EU:lta toimia Suomen susien pelastamiseksi

Luonto-Liitto ja Oikeutta eläimille luovuttavat torstaina 11.2.2016 Euroopan komissiolle vetoomuksen Suomen susien puolesta. Vetoomuksen on allekirjoittanut 11 977 ihmistä.

Luonto-Liitto tiedottaa 11.2.2016

Luonto-Liitto ja Oikeutta eläimille luovuttavat torstaina 11.2.2016 Euroopan komissiolle vetoomuksen Suomen susien puolesta. Vetoomus luovutetaan klo 10 Helsingin Eurooppasalissa.

Vetoomuksen on allekirjoittanut kaikkiaan 11 977 ihmistä. Allekirjoittaneet vaativat Euroopan Unionilta toimia Suomen susien pelastamiseksi ja kritisoivat samalla maa- ja metsätalousministeriön toteuttamaa suden niin sanottua kannanhoidollista metsästystä.

Susivetoomus tukee Luonto-Liiton vuosi sitten Euroopan komissiolle jättämää valitusta koskien susien kannanhoidollista metsästystä ja susien jatkuvaa ahdinkoa Suomessa.

”Juuri käynnissä olevassa susijahdissa tapetaan viidennes Suomen susista. Jahti rikkoo Euroopan Unionin luontodirektiiviä sekä ajatuksen että toteutuksen osalta. Susijahti on esimerkiksi ajoitettu susien lisääntymisaikaan. Suomen susikanta on edelleen hyvin heikko. Osasta Suomea sudet on jo tapettu sukupuuton partaalle”, sanoo Luonto-Liiton susiryhmän puheenjohtaja Mari Nyyssölä-Kiisla.

Suomen susitilanne tarvitsee rakentavia ratkaisuja pidemmällä aikavälillä.

Petovahinkojen ennaltaehkäisyn ja asiallisen petotiedon levittämisen lisäksi Suomeen on tarpeen perustaa luonnonsuojelualueita, joilla susien metsästystä ei sallita. Näin susista olisi myös hyötyä esimerkiksi luontomatkailulle. Lisäksi susi on saatava Euroopan Unionin luontodirektiivin liitteen IV tiukasti suojeltujen lajien joukkoon koko maassa, myös Lapissa.

”Maailmakuvassamme täytyy olla tilaa muillekin lajeille kuin ihmiselle. Suomen kokoisessa maassa on tilaa susille. Emme voi antaa petovihan hävittää uhanalaista lajia”, sanoo Kristo Muurimaa Oikeutta eläimille -järjestöstä.

Susi on Suomessa erittäin uhanalainen eläin. Luonnonvarakeskuksen viimeisimmän arvion mukaan Suomen susikanta on vain 220–245 yksilöä.

Sähköinen vetoomus osoitteessa: www.luontoliitto.fi/vetoomus-susien-puolesta

Lisätiedot: 

Mari Nyyssölä-Kiisla, Luonto-Liiton susiryhmän puheenjohtaja, mari.nyyssola-kiisla(at)luontoliitto.fi, puh. 045 126 8068

Sami Säynevirta, Luonto-Liiton järjestöpäällikkö, sami.saynevirta(at)luontoliitto.fi, puh. 040 560 7303

Kristo Muurimaa, Oikeutta eläimille, info(at)oikeuttaelaimille.net, puh. 044 722 3352

www.luontoliitto.fi/susiryhma

www.salakaadotseis.fi

www.oikeuttaelaimille.net